MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Raport o stanie Gminy Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagspodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Makowisko 1
    ZSP w Surochowie
 

 

Szkoła Podstawowa

im. Aleksandra Fredry

w Surochowie
Surochów 67 A
 37-500 Jarosław
tel./fax: 16 622-47-91
woj. podkarpackie
email:
spsuro@op.pl

Strona internetowa: www.spsurochow.itl.pl

Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Dyrektor Szkoły – Bernadeta Makara

 

BIP ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SUROCHOWIE


 
     
GOPS
ZKG
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Jarosław
ZSP w Makowisku
ZSP w Morawsku
ZSP w Muninie
ZSP w Pełkiniach
ZSP w Surochowie
ZSP w Tuczempach
ZSP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie